Linkler
Takvim

Granada Edebiyat Dergisi:

"Bu dergi yalnızca senin için açılıyor" başlıklı sunuş yazısında sabit, belirli bir manifestolarının olmadığını, çünkü derginin anlamını ve önemini inşa edecek olanın, derginin editöryal kadrosu, şairleri, öykücüleri ve yazarları olamayacağını belirterek bir manifestonun ancak okur(lar) tarafından inşa edilebileceğini dile getirmiştir. Bu dergiyi elinde tutan okurların, metinleri okuyan, haz duyan, kritize eden, karşı yazı yazan, elinden fırlatan, yeni bir edebiyat dergisi çıkmış diye sevinen, yine bir edebiyat dergisi çıkmış diye ver yansın eden, kitapçı rafında şöyle bir kapağına göz atıp ondan uzaklaşan ve belki de derginin adını hiç duymayacak olan okurlar tarafından inşa edilecek. Bu bakımdan bu derginin manifestosu, yazılmış değil, yazılmakta olan bir şey olarak bir tür açık kitap (açık dergi) halinde kalacak. Dergimiz, genç anlatıcılara, kendilerine bir zemin arayan genç anlatıcılara bir zemin sunuyor ve onun sesine ses veriyor: Ses Veriyorum, Korkmaaa! Bu bölümde, bir metinlerarasılık örneği olarak da görebileceğimiz şekilde, bir anlatının bir parafıyla genç anlatıcılara bir izlek sunup kendi anlatılarını sunmasını istiyoruz.Notos’un arka kapak hikayesi tarzını oldukça andıran uygulamada başarılı bulunan eserin yazarını güzel sürprizler/hediyeler bekliyor;çünkü dergimizin anlamını ve önemini inşa edecek olanın, derginin editöryal kadrosu, şairleri, öykücüleri ve yazarları olamayacağını biliyoruz.Granada Edebiyat Dergisi,bu dergiyi elinde tutan okurların,metinleri okuyan, haz duyan, kritize eden, karşı yazan, elinden fırlatan, yeni bir edebiyat dergisi çıkmış diye sevinen, yine bir edebiyat dergisi çıkmış diye ver yansın eden,kitapçı rafında şöyle bir kapağına göz atıp ondan uzaklaşan ve belki de derginin adını hiç duymayacak olan okurlar tarafından inşa edilmiş ve edilmeye devam edilecektir. Bir merkez dergisi olmak yolunda manifestosuzluğu ile hacimliliği birleştirme ilkesindeki iki aylık Granada Dergi'mizden sizleri selamlıyoruz. ISSN numarası 2148-1122'dir.